Wanneer

Door diverse gebeurtenissen kun je letsel oplopen en schade lijden. Iedere gebeurtenis vraagt om een op maat gesneden aanpak, want in Nederland is het nu eenmaal zo dat je in principe je eigen schade moet dragen. Dit is slechts anders wanneer een ander aansprakelijk is voor het opgelopen letsel en de hieruit voortvloeiende schade.

Een letselschadeadvocaat kan je meteen informeren over jouw positie als slachtoffer. Na inschakeling houdt een deskundige advocaat zich in het begin bezig met de volgende vragen:

  1. Op welke manier heb je letsel opgelopen?
  2. Is iets of iemand hiervoor aansprakelijk te houden?
  3. Zo ja, op welk wetsartikel moet de aansprakelijkstelling worden gebaseerd? Wat is jouw bewijspositie?
  4. Zo niet, is er wellicht een verzekering afgesloten die de schade als gevolg van het opgelopen letsel alsnog dekt?

Mogelijk zijn er meerdere partijen aansprakelijk voor het letsel dat je hebt opgelopen. Of kun je de schade op diverse manieren verhalen. Dan is het verstandig om goed uit te zoeken waar de grootste kans op het succesvol verhalen van de volledige schade ligt. Een goede inschatting van jouw bewijspositie kan namelijk het verschil maken tussen een volledige vergoeding van de geleden schade of het zelf dragen van deze schade. Kies daarom nooit voor een jurist of voor een advocaat die in alle zaken brood ziet. Kies altijd voor een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Wie is aansprakelijk voor het ongeluk?

De vraag of iemand aansprakelijk kan worden gehouden voor het letsel dat je hebt opgelopen is van groot belang. Als niemand aansprakelijk kan worden gehouden voor het letsel dat je hebt opgelopen, dan komt jouw schade in principe niet voor vergoeding in aanmerking. Dit is slechts anders in het geval er een verzekering is afgesloten die de schade ook dekt bij bijvoorbeeld eigen schuld.

De manier waarop je letsel hebt opgelopen is van belang om te kunnen bepalen of iemand daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden. In het verlengde daarvan zal moeten worden besloten op welk wetsartikel de aansprakelijkstelling moet worden gebaseerd. Op deze website vind je informatie over de diverse manieren waarop je letsel kunt oplopen en wat jouw (bewijs)positie in dat geval is.

Kan ik mijn schade verhalen?

Wil je weten wat jouw positie is als slachtoffer? Neem contact op met een deskundige letselschadeadvocaat via de op deze website genoemde contactgegevens. Ook als je denkt dat je door eigen schuld letsel hebt opgelopen, want een deskundige advocaat ziet misschien toch mogelijkheden.

 

Vertel uw verhaal

Vertel uw verhaal