Gratis hulp

Inschakelen van letselschadeadvocaat: voor slachtoffers gratis

Voor slachtoffers van ongevallen is het mogelijk om kosteloos een letselschadeadvocaat in te schakelen. Hieronder wordt uitgelegd waarom het verstandig is om een letselschadeadvocaat in te schakelen en waarom deze advocaat voor jou als slachtoffer gratis is.

Wie betaalt de advocaat?

Zonder ongeval zou je geen advocaat nodig hebben gehad. De inschakeling van een advocaat en zijn kosten zijn dus rechtstreeks het gevolg van het ongeval. Daarom komen deze kosten voor rekening van de aansprakelijke partij. In veel gevallen is dat een verzekeraar.

De kosten die gepaard gaan met de belangenbehartiging van slachtoffers worden als schade bij de wederpartij gedeclareerd. Het gaat hier onder meer om kosten die gemoeid gaan met aansprakelijkheidsdiscussies, het schaderegelingstraject en medische advisering. Deze kosten worden buitengerechtelijke kosten of kosten buiten rechte genoemd. De wederpartij betaalt deze buitengerechtelijke kosten. Aan de inschakeling van een letselschadeadvocaat zijn voor slachtoffers dus geen kosten verbonden.

Waarom juist een advocaat inschakelen?

Een advocaat heeft de volgende voordelen ten opzichte van een jurist:

  • Een advocaat kan procederen. Een jurist kan dit niet of slechts zeer beperkt.
  • Daarnaast is een advocaat verplicht om zijn kennis op peil te houden. Een jurist kent deze verplichting niet.
  • Een advocaat heeft zich te houden aan de gedragsregels en is onderworpen aan tuchtrecht. Jouw belangen zijn daarom gewaarborgd.
  • Ook kan een advocaat eventueel gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen voor slachtoffers. Daar waar juristen stoppen gaan advocaten verder.

Een professionele wederpartij vraagt om professionele juridische bijstand

Een verzekeringsmaatschappij is een professionele partij. Als slachtoffer heb je met deze professionele partij te communiceren en soms te discussiëren. Het is verstandig om je in dat traject bij te laten staan door letselschadeadvocaat. Als slachtoffer is het herstellen van letsel vaak al zwaar genoeg. Het is een geruststelling dat je je belangen door een professional kunt laten behartigen.

Jouw advocaat voert de gesprekken en de discussie met de wederpartij en houdt je daarbij goed op de hoogte. Aangezien een advocaat kan procederen zal hij als serieuze gesprekspartner worden gezien door verzekeraars.

Dubbele redelijkheidstoets

Dat een wederpartij de kosten buiten rechte dient te betalen betekent niet dat een jurist of advocaat onbeperkt kan declareren. Artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek is de grondslag op basis waarvan de kosten van een jurist of advocaat betaald moeten worden door de aansprakelijke partij. In dit artikel is neergelegd dat de kosten die gedeclareerd worden redelijk moeten zijn en in verhouding moeten staan met de schade van het slachtoffer.

Een advocaat is niet duurder dan een jurist

Het is een misverstand om te denken dat een advocaat duurder is dan een jurist.

Bij de meeste letselschadekantoren werken alleen juristen en geen advocaten. Deze kantoren zijn dus niet gebonden aan de strenge gedragsregels waar advocaten aan gebonden zijn. Veel van deze kantoren hebben zich ingeschreven en verbonden aan een bepaalde staffel om een vergoeding voor hun werkzaamheden te verkrijgen. De zogenoemde PIV-staffel. Deze staffel stelt een direct verband tussen schade van slachtoffers en de (maximale) hoogte van te declareren kosten buiten rechte. Dat lijkt mooi en overzichtelijk. Maar heeft ook een keerzijde.

Het risico in het hanteren van deze staffel zit onder andere in de meer complexere letselschades en zaken die bovengemiddeld veel tijd aan begeleiding nodig hebben. Wanneer in deze zaken het maximaal te declareren bedrag is bereikt dan zal dit een prikkel kunnen vormen voor de jurist om zich minder voor het slachtoffer in te spannen. Op die manier worden de belangen van het slachtoffer tekort gedaan.    

Waarborgen van een advocaat: de gedragsregels

Deskundige advocaten kunnen zich niet aan dergelijke overeenkomsten met verzekeraars verbinden. De reden hiervoor is dat één van de gedragsregels voor advocaten stelt dat het belang van de cliënt centraal dient te staan. De vooraf gemaakte afspraken over de beloning mogen niet van invloed zijn op de hulpverlening. Je mag daarom van een letselschadeadvocaat verwachten dat hij het gehele traject aan je zijde staat en voor jouw belangen opkomt.  

 

Vertel uw verhaal

Vertel uw verhaal